Itho / Kli-Max HRT 20-22 / t1

Storingcode: t1

Temperatuur aanvoer te hoog tijdens cv-bedrijf = antipendel programma actief

Is de waterdruk lager dan 1,2 bar?

Ga terug