Bosch / Compact 4 / EF / 349

Foutmelding: EF / 349

Het gemeten temperatuurverschil tussen de aanvoertemperatuursensor en de retourtemperatuursensor is te groot

Draai de helft van alle radiatoren open.
Druk 3 seconden de Reset toets in.
Doet de ketel het weer?

Ga terug