Bosch / Compact 5 / Ed / 343,344

Foutmelding: Ed / 343,344

De temperatuur van de rookgassensor stijgt tijdens warmwaterbedrijf

Draai de helft van alle radiatoren open.
Druk 3 seconden de Reset toets in.
Doet de ketel het weer?

Ga terug