Bosch / Compact 3 / EF / 349

Storingcode: EF / 349

Het gemeten temperatuurverschil tussen de aanvoertemperatuursensor en de retourtemperatuursensor is te groot

Is de waterdruk lager dan 1,2 bar?

Ga terug