Brink / Renovent / FIL

Foutmelding:

FIL

De filter moet schoon gemaakt worden of vervangen.
Na het reinigingen of vervangen moet de toets ''OK'' 1
seconde worden ingedrukt om de filterindicatie te resetten.

Ga terug