Intergas / Prestige / 1

Foutmelding: 1

Temperatuur te hoog

De temperatuur in de ketel is te hoog.
Draai de helft van alle radiatoren open. Komt de ketel hierna weer in bedrijf?

Ga terug