Itho / Kli-Max HRT 20-22 / t4

Storingcode: t4

Aanvoersensor onderbroken of kortgesloten

Is de waterdruk lager dan 1,2 bar?

Ga terug