Itho / Kli-Max HRT 36-42 / 1

Foutmelding: 1

Storing temperatuur sensor

Draai de helft van alle radiatoren open.
Druk drie seconden de resettoets in.
Doet de ketel het weer?

Ga terug