Itho / Kli-Max HRT 36-42 / 4

Foutmelding: 4

Geen vlam na vijf ontsteekpogingen

Staan de gaskraan bij de ketel en de hoofdkraan in de meterkast open?

Ga terug