Itho / Kli-Max HRT 36-42 / F0

Foutmelding: F0

Maximaalthermostaat geopend

Draai de helft van alle radiatoren open.
Druk 3 seconden de resettoets in. Doet de ketel het weer?

Ga terug