Itho / Kli-Max HRT 36-42 / t1

Foutmelding: t1

Temperatuur aanvoer te hoog tijdens cv-bedrijf = antipendel programma actief

Draai de helft van alle radiatoren open. Druk 3 seconden de Reset toets in.
Doet de ketel het weer?

Ga terug