Itho / Kli-Max HRT 42-54 / 7

Foutmelding: 7

Toestel is geprogrammeerd

Schrijf de storingscode op.
Druk drie seconden de resettoets in.
Doet de ketel het weer?

Ga terug