Vaillant / EcoTec / F.02

Foutmelding: F.02

Onderbreking boilerlaadsensor

Er is een boilerlaadsensor fout geconstateerd.
Deze storing komt alleen in combinatie voor met storingscode F.91 en de actoSTOR elektronica.

Deze storing wordt mogelijk veroorzaakt door:
stekker van de sensor niet aangesloten of los
multistekker op de printplaat niet correct aangesloten
onderbreking in de kabelboom
Sensor defect.

De boilerlaadsensor moet eventueel worden vervangen.

Ga terug