Vaillant / hrExclusief VHR 20-4S / F23

Foutmelding: F23

Watergebrek of droogkoken

Draai de helft van alle radiatoren open. Druk 3 seconden de reset-toets in. Doet de ketel het weer?

Ga terug