Vaillant / hrExclusief VHR 30-4C / F23

Foutmelding: F23

Watergebrek of droogkoken

Draai de helft van alle radiatoren open. Druk 3 seconden de reset-toets in. Doet de ketel het weer?

Ga terug