Vaillant / hrExclusief VHR 30-4C / F28

Foutmelding: F28

Geen vlamsignaal

Staan de gaskraan bij de ketel en de hoofdkraan in de meterkast open?

Ga terug