Vaillant / hrExclusief VHR 35-4C / F24

Foutmelding:

F24

Draai de helft van alle radiatoren open. Druk 3 seconden de reset-toets in. Doet de ketel het weer?

Ga terug