Vaillant / hrExclusief VHR 45S / F24

Foutmelding: F24

Watergebrek of droogkoken

Draai de helft van alle radiatoren open. Druk 3 seconden de reset-toets in. Doet de ketel het weer?

Ga terug