Vaillant / hrExclusief VHR 45S / S-codes

Foutmelding: S-codes

S-codes zijn bedrijfscodes. Ze geven aan dat de ketel een bepaalde taak uitvoert.

Ga terug