Vaillant / hrExclusief VHR 65S / F22

Foutmelding: F22

Watergebrek of droogkoken

Draai de helft van alle radiatoren open. Druk 3 seconden de reset-toets in. Doet de ketel het weer?

Ga terug