Vaillant / hrExclusief VHR 65S / F23

Foutmelding:

F23

Draai de helft van alle radiatoren open. Druk 3 seconden de reset-toets in. Doet de ketel het weer?

Ga terug