Vaillant / hrExclusief VHR 20-4S / F23

Storingcode: F23

Watergebrek of droogkoken

Is de waterdruk lager dan 1,2 bar?

Ga terug