Vaillant / hrSolide VHR 10S / F02

Foutmelding: F02

Maximaalthermostaat open ( Toestel wordt te heet)

Draai de helft van alle radiatoren open. Drukt u enkele seconden lang de + en - toets in. Verschijnt er een tweede code?

Ga terug