Hoe werkt een cv-ketel?

Zoals de naam al aangeeft, wordt bij een centrale verwarming op een centrale plek in huis warmte opgewekt. Dit gebeurt in de cv-ketel, die met behulp van brandstof (in Nederland is dat meestal gas) water opwarmt. Het warme water stroomt door leidingen naar de radiatoren en zorgt er zo voor dat het huis wordt verwarmd. De meeste moderne cv-ketels zorgen daarnaast voor de warmwatervoorziening. Een cv-ketel die zorgt voor verwarming én warm water heet een combiketel.

Voor alle onderdelen van een cv-ketel geldt dat het belangrijk is deze regelmatig te onderhouden. Dit om ervan verzekerd te zijn dat de installatie goed, veilig en energiezuinig blijft werken. Op details zijn de cv-ketels van de verschillende merken net iets anders, maar de werking van de apparaten is bij elk merk en type ketel ongeveer gelijk.

Cv-ketelbrander

Het hart van de cv-ketel is de brander, die het gas verbrandt en zo het water opwarmt. De brander is meestal van keramisch materiaal of roestvrij staal gemaakt. Het is belangrijk omdat een erkend installateur met regelmaat controleert of de brander nog schoon is en deze zo nodig schoonmaakt.

Ontsteker

Een ingebouwde ontsteker start de brander. Vroeger gebeurde dat met een waakvlam, bij moderne ketels door een elektronische ontsteking. Bij de periodieke controle wordt gekeken of deze ontsteking feilloos werkt, zodat toekomstige storingen worden voorkomen.

Warmtewisselaar

De warmte van de brander wordt doorgegeven aan een warmtewisselaar. Dit is het belangrijkste onderdeel van een cv-ketel. De warmtewisselaar is een stelsel van buizen waar water doorheen loopt. Hier wordt het water op de gewenste temperatuur gebracht. De warmtewisselaar is gemaakt van aluminium, van een combinatie van silicium en aluminium of van roestvrij staal. Omdat de warmtewisselaar essentieel is voor de verwarming, is het belangrijk de werking ervan regelmatig (minimaal eens per twee jaar) te controleren.

Cv-ketel pomp

Een pomp zorgt ervoor dat het warme water op de plaats van bestemming komt. Tegenwoordig zijn dit vaak ‘modulerende’ pompen, die zich precies aanpassen aan de vraag naar warmte. Zo’n pomp bespaart elektriciteit en geeft minder ruis in de leidingen. Door verkalking of andere oorzaken kan de pomp slecht gaan functioneren. Bij regelmatig cv-ketel onderhoud wordt dit voorkomen.

Waterdruk

Om de cv-installatie goed te laten werken, moet het systeem een bepaalde hoeveelheid water bevatten, zodat de waterdruk voldoende is. Die druk is af te lezen op de waterdrukmeter. Als de waterdruk te laag is, kunt u dit zelf oplossen door extra water toe te voegen. Tijdens een onderhoudsbeurt controleert de monteur altijd de waterdruk. Deze moet tussen de 1,5 en 2 bar zijn.

Ventilator

Voor de aanvoer van verse lucht en de afvoer van verbrandingsgassen maakt een ventilator deel uit van de cv-ketel. De ventilator mag niet vervuild raken, anders doet hij zijn werk niet goed meer.

Elektriciteit

Om te kunnen draaien, heeft een cv-ketel elektriciteit nodig. Er moet dus een stopcontact in de buurt van een ketel zijn. 

Luchtinlaat- en afvoer voor hr-ketels

Hoog Rendement (HR) ketels hebben naast de standaardvoorzieningen een luchtinlaat en -afvoer naar de buitenlucht nodig. Via deze pijp met twee kanalen wordt lucht aangezogen en ongebruikte verbrandingsgassen uitgestoten. Een HR-ketel heeft daarnaast een aansluiting op het riool. In een HR-ketel ontstaat condenswater, dat moet worden afgevoerd. Dit gebeurt via de aansluiting op het riool. De cv-monteur controleert tijdens de onderhoudsbeurt de werking van de afvoer, zodat er geen lekkages op kunnen treden.

Thermostaat

Ten slotte maakt de kamerthermostaat deel uit van de cv-installatie. Met de meest eenvoudige thermostaat is het alleen mogelijk de temperatuur hoger en lager te zetten. Er zijn ook programmeerbare thermostaten waarbij men vooraf de tijden kan instellen waarop een bepaalde temperatuur gewenst is. Inmiddels zijn er ook slimme thermostaten met uitgebreide programma's en de mogelijkheid om de temperatuur via smartphones en tablets te regelen.

Cv-ketel ouder dan 12 jaar?

Normaal gesproken gaat een cv-ketel zo'n 12 tot 15 jaar mee. Vanaf 12 jaar moet u zich jaarlijks afvragen of u uw ketel bij storing laat repareren of dat u uw cv-ketel laat vervangen.

3 goede redenen, naast slijtage, om de cv-ketel te vervangen:

  • Besparen op de stookkosten.
  • Optimaal rendement uit de cv-ketel halen.
  • De waarde van het huis verhogen.

Kijk bij onze partner feenstra.com voor de mogelijkheden om uw cv-ketel te vervangen: cv-ketel aanbod.